Obiekt

Tytuł: Wpływ rozszerzenia próbki przy generowaniu współczynników falkowych szeregu na trafność prognozy

Tytuł odmienny:

Impact of sample extension in the generation of wavelet coefficients series on the accuracy of forecasts

Autor:

Hadaś-Dyduch, Monika

Opis:

Ekonometria = Econometrics, 2014, Nr 4 (46), s. 62-71

Abstrakt:

Celem badania jest ocena wpływu zaproponowanej metody rozszerzenia próbki na trafność prognozy szeregów, w tym przypadku indeksu WIG. Prognozę szeregu prezentującego WIG wykonano na podstawie modelu opartego na transformacie falkowej. Przed przystąpieniem do aplikacji rozszerzenia szeregu wejściowy szereg danych podzielono na próbki o parzystej liczbie obserwacji celem wyznaczenia dokładniejszych prognoz. W artykule skoncentrowano się tylko na dodatkowym rozszerzeniu próbki przy wyznaczaniu współczynników, omijając proces predykcji. Zatem nie opisano w artykule szczegółowo modelu zastosowanego do predykcji, ponieważ nie jest celem artykułu ocena zdolności predykcyjnych modelu, a jedynie wpływ na końcowy wynik prognozy metody rozszerzenia szeregu przy wyznaczaniu współczynników k a .

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2014

Typ zasobu:

artykuł

Identyfikator zasobu:

doi:10.15611/ekt.2014.4.06 ; oai:dbc.wroc.pl:28954

Język:

pol

Powiązania:

Ekonometria = Econometrics, 2014, Nr 4 (46)

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Tytuł publikacji grupowej:

Ekonometria = Econometrics

Format:

application/pdf

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji