Object

Title: Modelowanie operacyjnego kapitału obrotowego z zastosowaniem arkusza kalkulacyjnego. Budowa i weryfikacja modelu

Title in english:

Modeling of an operating working capital – spreadsheet approach. Building and model verification

Creator:

Szpulak, Aleksandra

Description:

Ekonometria = Econometrics, 2014, Nr 4 (46), s. 22-33

Abstrakt:

Typowy model stosowany w krótkookresowym zarządzaniu finansowym nastawionym na maksymalizowanie wartości przedsiębiorstwa to model analityczny, jak np. model zbudowany przez [Sartoris, Hill 1983; Kim, Chung 1990]. Założenia przyjęte przy budowie modeli analitycznych, tj. ciągłość wpływów i wydatków oraz związanie wielkości przepływów pieniężnych bezpośrednio z wielkością sprzedaży, powoduje, że prognozy wpływów i wydatków gotówkowych zbudowane na ich podstawie są nietrafne i obciążone. Przydatność takiego modelu w praktyce jest co najmniej wątpliwa. W artykule zaprezentowano budowę i weryfikację autorskiego modelu operacyjnego kapitału obrotowego, który pozwala na budowę prognoz operacyjnych wpływów i wydatków gotówkowych o lepszej jakości. Cel ten osiągnięto, modelując operacyjny kapitał obrotowy z zastosowaniem arkusza kalkulacyjnego w miejsce klasycznych funkcji analitycznych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:28945

Language:

pol

Relation:

Ekonometria = Econometrics, 2014, Nr 4 (46)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Group publication title:

Ekonometria = Econometrics

Format:

application/pdf

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information