Object

Title: Cykl operacyjny i jego elementy składowe a rentowność spółek notowanych na GPW w Warszawie

Title in english:

Operating cycle, its components vs. profitability of companies listed on Warsaw Stock Exchange

Creator:

Jaworski, Jacek ; Czerwonka, Leszek

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 533; s. 110-118

Abstrakt:

W artykule przeanalizowano zależności pomiędzy rentownością aktywów a cyklem operacyjnym i jego elementami składowymi (okresem obrotu zapasami, cyklem inkasa należności, okresem spłaty zobowiązań oraz cyklem konwersji gotówki). W badaniu empirycznym wykorzystano analizę panelową danych opartych na sprawozdaniach finansowych 251 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 1998- -2016. Uzyskane wyniki empiryczne są potwierdzeniem hipotez założonych na podstawie przeglądu literatury. Zależność między mierzonymi w dniach wskaźnikami zarządzania kapitałem obrotowym a rentownością okazała się negatywna. Oznacza to, że im dłuższy cykl operacyjny i wszystkie jego składowe, tym rentowność przedsiębiorstwa jest mniejsza.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.533.11 ; oai:dbc.wroc.pl:60732

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 533 ; Finanse przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

This page uses 'cookies'. More information