Object structure
Title:

Sprawozdanie z działalności jako uzupełniające źródło informacji o fundacji. Zakres i ocena przydatności w rozpatrywanych fundacjach

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Performance report as a supplementary source of information about foundation. Scope and assessment of usefulness in the surveyed foundations

Creator:

Chojnacka, Ewa ; Miścikowska, Daria

Subject and Keywords:

organizacje pożytku publicznego ; fundacja ; sprawozdanie z działalności ; sprawozdanie merytoryczne z działalności ; public benefit organizations ; foundation ; performance report ; factual report from the activity

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 533; s. 64-72

Abstrakt:

Artykuł wpisuje się w problematykę sprawozdawczości organizacji non profit. Przedmiotem artykułu są sprawozdania z działalności fundacji posiadających lub nie status organizacji pożytku publicznego, jako dodatkowe źródło informacji w stosunku do sprawozdania finansowego fundacji. Celem opracowania jest przedstawienie zakresu prezentowanych w tych sprawozdaniach informacji, a także ocena przydatności tych sprawozdań dokonana przez fundacje je sporządzające. W opracowaniu wykorzystano analizę regulacji prawnych oraz metodę ankietową. Badanie przeprowadzono wśród 31 fundacji mających siedzibę na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. W ocenie respondentów sprawozdanie z działalności jest potrzebne, oddaje specyfikę funkcjonowania fundacji i jest przydatne dla odbiorców. Ankietowani uznali także, że to sprawozdanie lepiej oddaje specyfikę funkcjonowania fundacji, a także prezentuje większy zakres informacji niż sprawozdanie finansowe.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.533.06

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 533 ; Finanse przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: