Object

Title: Sprawozdania finansowe mikro i małych jednostek

Creator:

Zawadzki, Aleksander ; Zielińska, Marta

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 533; s. 268-279

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.533.26 ; oai:dbc.wroc.pl:60747

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 533 ; Finanse przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Title in english:

Financial statements of micro and small enterprises

Abstrakt:

Celem referatu jest analiza stanu sprawozdawczości mikro- i małych podmiotów po nowelizacji ustawy o rachunkowości z 2015 roku w ocenie osób zajmujących się rachunkowością. Referat weryfikuje dwie hipotezy: 1) uproszczone sprawozdania finansowe nie w pełni zachowują zasadę wiernego i rzetelnego obrazu jednostki, co jest wynikiem szeregu uproszczeń możliwych do zastosowania przez mikro- i małe przedsiębiorstwa; 2) raporty finansowe tych podmiotów nie dostarczają odbiorcom informacji, które mogą być postawą do podejmowania decyzji. Jako metodę badawczą zastosowano badanie ankietowe przeprowadzone wśród osób zajmujących się rachunkowością. Efektem analizy są wnioski sprowadzające się do stwierdzenia, że uproszczone sprawozdania finansowe nie są w praktyce powszechne. W wyniku przeprowadzonego badania obydwie hipotezy zostały zweryfikowanie pozytywnie.

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Edition name Date
Sprawozdania finansowe mikro i małych jednostek Aug 2, 2019

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information