Object

Title: Profesjonalizacja przedsiębiorstw rodzinnych w obszarze zarządzania finansami

Title in english:

Professionalization of family businesses in the financial management area

Creator:

Węcławski, Jerzy

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 533; s. 241-249

Abstrakt:

Przedsiębiorstwa rodzinne są w większości podmiotami małymi bądź średnimi. W Polsce ich reaktywacja i rozwój ma miejsce od niedawna. Celem prezentowanych w artykule badań było określenie poziomu profesjonalizacji działalności przedsiębiorstw rodzinnych w wybranych obszarach zarządzania finansami w tym porównaniu z przedsiębiorstwami nierodzinnymi. Przyjęto trzy hipotezy badawcze zakładające, że przedsiębiorstwa rodzinne wykazują niski poziom profesjonalizacji w zakresie struktur kierowniczych odpowiadających za finanse, planowanie działalności oraz podejmowania decyzji finansowych. Badania zostały przeprowadzone na ogólnopolskiej próbie 758 przedsiębiorstw, w tym 396 rodzinnych. Zastosowano metody opisu i wnioskowania statystycznego oraz analizy porównawczej. Wyniki badań potwierdziły przypuszczenia o niskim poziomie profesjonalizacji firm rodzinnych w obszarze zarządzania finansami, w szczególności w porównaniu z firmami nierodzinnymi. Jest to w dużej mierze spowodowane przez hierarchię celów, jakimi kierują się właściciele przedsiębiorstw rodzinnych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.533.23 ; oai:dbc.wroc.pl:60744

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 533 ; Finanse przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information