Object

Title: Podstawowe klasy aktywów jako determinanty ceny złota w okresie długim. Analiza zależności

Title in english:

Basic assets classes as the determinants of the gold price in the long run. Relationship analysi

Creator:

Mamcarz, Katarzyna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 533; s. 160-170

Abstrakt:

Celem artykułu jest ocena ekspozycji ceny złota na zmiany ceny czterech klas aktywów: akcji, obligacji, surowców i nieruchomości, reprezentowanych przez następujące indeksy: S&P500 index, Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index (LBUSTRUU), Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Index (TRJ/CRB) oraz Wilshire US Real Estate Investment Trust Index (WILREIT). Badana wykonano w okresie 1998 XII-2017 XII. Badania wykazały, że w całym okresie, a także w okresie hossy i bessy na rynku złota, nie stwierdzono relacji kointegrującej między ceną złota a cenami poszczególnych klas aktywów Wyniki testu ADF dla reszt modelu wskazują, że w okresie długim ceny tych aktywów nie determinowały ceny złota, zatem regresja miała charakter pozorny. Tezę tę potwierdza również analiza współczynników korelacji dla pierwszych różnic szeregów logarytmów poszczególnych zmiennych. Otrzymane wyniki są istotne dla inwestorów dokonujących wyboru między inwestycjami w fizyczne produkty złota a innymi klasami aktywów.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.533.16 ; oai:dbc.wroc.pl:60737

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 533 ; Finanse przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

This page uses 'cookies'. More information