Object

Title: Jakość prognostyczna wskaźników koniunktury przemysłowej dla Polski w przekroju województw

Title in english:

Forecast quality of indicators of industrial tendency survey across voivodeships of Poland

Creator:

Kaźmierska-Zatoń, Maria ; Zatoń, Wojciech

Description:

Ekonometria = Econometrics, 2014, Nr 4 (46), s. 85-97

Abstrakt:

W artykule dokonano oceny jakości prognostycznej wskaźników testu koniunktury przemysłowej dla Polski w przekroju województw w ujęciu krótkookresowym. Skoncentrowano uwagę na wieloaspektowym porównaniu prognoz i ocen sytuacji, formułowanych przez przedsiębiorców. W badaniu zastosowano analizę graficzną oraz mierniki: współczynnik korelacji Pearsona, miernik zgodności znaku, miernik zgodności zmian, sMAPE i współczynnik Theila. Bazę źródłową stanowiły dane miesięczne publikowane przez GUS dotyczące koniunktury w przemyśle. Biorąc pod uwagę wartości przeciętne, w przekroju zarówno województw, jak i wyróżnionych cech przedsiębiorstw, można uznać, że miesięczne oceny i prognozy koniunktury przemysłowej są ze sobą zbieżne. Jakość prognostyczną testu koniunktury można określić jako zadowalającą. Istnieje jednak stosunkowo duże zróżnicowanie tej jakości w województwach i pod względem cech przedsiębiorstw. Wyraźnie lepsza jest jakość prognoz w zakresie kierunku zgodności niż skali błędu.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:28956

Language:

pol

Relation:

Ekonometria = Econometrics, 2014, Nr 4 (46)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Group publication title:

Ekonometria = Econometrics

Format:

application/pdf

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information