Object

Title: Globalne przepływy kapitałowe w czasie kryzysu. Znaczenie krajów rozwijających się w przepływach kapitału

Title in english:

Global capital flows in the time of the crisis. The significance of developing countries in capital flows

Creator:

Ostrowska, Marta

Description:

Ekonomia = Economics, 2012, Nr 1 (18), s. 24-43

Abstrakt:

Podstawowym celem artykułu jest omówienie problematyki związanej z przepływami kapitałowymi do krajów charakteryzujących się niższym stopniem rozwoju gospodarczego oraz analiza wpływu załamania na rynkach światowych na globalne przepływy kapitałowe - w tym przepływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Globalne przepływy kapitałowe, będące jednym z przejawów daleko posuniętej globalizacji, liberalizacji i integracji światowych rynków finansowych, odgrywają istotną rolę w kształtowaniu procesów zachodzących w gospodarce światowej i mają wpływ na sytuację gospodarczą poszczególnych państw narodowych. W ostatnich latach nastąpiła zmiana pod względem geograficznej koncentracji BIZ - utrata znacznej przewagi pod względem napływu kapitału przez kraje wysoko rozwinięte na rzecz rozwijających się, uwidoczniona została zwłaszcza w czasie obecnego załamania gospodarczego. W niniejszym tekście poruszono także tematykę kontroli przepływów kapitałowych, stosowanej przez niektóre kraje w celu uniknięcia nierównowagi w bilansie płatniczym, zbytniej aprecjacji waluty, o której zaczyna się dyskutować szczególnie w czasie dekoniunktury. Wraz ze wzrostem znaczenia krajów rozwijających się we współczesnej gospodarce zwiększać się będzie również napływ kapitału w te rejony świata. Sprzyjać temu będzie postępująca konwergencja gospodarcza między dotychczas ubogimi krajami - głównie Azji i Ameryki Południowej i bogatymi - Europą i Stanami Zjednoczonymi. Praca została napisana w oparciu o przegląd literatury oraz analizę statystyczną danych ilościowych i analizę opisową danych jakościowych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:20464

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; Ekonomia = Economics, 2012, Nr 1 (18)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information