Object

Title: Kluczowe determinanty kształtujące metody i praktyki zarządzania

Title in english:

Key Determinants Forming Methods and Practices of Management

Creator:

Głuszek, Ewa ; Wąsowicz, Marek

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 178, s. 115-131

Abstrakt:

W artykule został poruszony problem wpływu determinant systemu zarządzania na metody i praktyki zarządzania. Do determinant zostały zaliczone: potencjał członków organizacji, oczekiwania i władza kluczowych interesariuszy, wielkość przedsiębiorstwa, dynamika i poziom konkurencyjności rynków i produktów, zaawansowanie i powszechność kluczowych technologii, uwarunkowania kulturowe organizacji i jej środowiska. Autorzy pokazują, w jaki sposób te czynniki wpływają na dobór metod i praktyk zarządzania.

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:118833

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 178 ; Kształtowanie i doskonalenie systemu zarządzania w przedsiębiorstwach

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information