Object

Title: Kluczowe determinanty kształtowania struktur i regulacji w systemie zarządzania przedsiębiorstwem

Title in english:

The Key Determinants of the Structure and Regulations Design in the Company Management System

Creator:

Kacała, Joanna ; Wierzbic, Arkadiusz ; Kołaczyk, Ewelina

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 178, s. 81-94

Abstrakt:

Celem artykułu jest prezentacja wpływu i znaczenia determinant na kształt rozwiązań strukturalnych. Różnorodność struktur i regulacji stała się podstawą poszukiwania zmiennych wyjaśniających wybraną przez organizację postać strukturalno-regulacyjną. Poznanie tych czynników okazało się podstawowe dla formułowania kryteriów oceny rozwiązań strukturalnych. W pracy tej na podstawie analizy literatury przedmiotu zaproponowano zmienioną koncepcję determinant służących ocenie przyjętych rozwiązań w organizacji.

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:118830

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 178 ; Kształtowanie i doskonalenie systemu zarządzania w przedsiębiorstwach

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information