Object structure
Title:

Kształtowanie systemu zarządzania przedsiębiorstwem

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Designing and Shaping Enterprise Management Systems

Creator:

Bełz, Grzegorz ; Skalik, Jan

Subject and Keywords:

system zarządzania ; projektowanie organizacji

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 178, s. 24-35

Abstrakt:

Przyjęcie systemowej konwencji postrzegania organizacji stworzyło nowe możliwości w zakresie regulacji przebiegu realizowanych w niej procesów. Pozwoliło na skoncentrowanie uwagi na konieczności optymalnego ukształtowania treści elementów systemu zarządzania przedsiębiorstwem. W niniejszym artykule zaprezentowane zostały zasady, metody i kluczowe czynniki umożliwiające spełnienie tego postulatu oraz model strategicznego dopasowania systemu zarządzania jako narzędzie jego kształtowania.

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 178 ; Kształtowanie i doskonalenie systemu zarządzania w przedsiębiorstwach

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: