Object structure
Title:

Kluczowe determinanty wartości i celów w procesie kształtowania systemu zarządzania

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Key Determinants of Values and Goals in the Process of the Management System Development

Creator:

Wawrzynek, Łukasz ; Głuszek, Ewa

Subject and Keywords:

system zarządzania ; cele organizacji ; wartości organizacji ; determinanty systemu zarządzania

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 178, s. 36-59

Abstrakt:

Artykuł przedstawia sposoby dopasowania jednego z obszarów systemu zarządzania, który to obszar obejmuje wartości oraz cele organizacji w stosunku do siły i natężenia wpływu czynników poszczególnych determinant. Autorzy opisują najważniejsze determinanty systemu zarządzania, jakimi są m.in. wielkość organizacji, główni gracze wraz z ich siłami wpływu czy też kultura organizacyjna oraz cechy otoczenia organizacji uwzględniające dynamikę otoczenia i wielkość rynków, na jakich organizacja działa. Wskazują wpływ poszczególnych czynników na sposób doboru i poziom dopasowania zarówno wartości, jak i celów do każdego z nich w wybranym momencie jego analizy. Prezentują również znaczenie determinant dla docelowego kształtu obszaru wartości i celów w systemie zarządzania.

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 178 ; Kształtowanie i doskonalenie systemu zarządzania w przedsiębiorstwach

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: