Object

Title: Tworzenie celulaz i ksylanaz w procesie biosyntezy kwasu szczawiowego metodą hodowli w podłożu stałym z makuchu rzepakowego

Title in english:

Production of Cellulases and Xylanases During Oxalic Acid Biosynthesis by Solid State Fermentation from Rapeseed Meal

Creator:

Wilk, Marta ; Gąsiorek, Elżbieta ; Marzec, Dominik

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 204, s. 245-257

Abstrakt:

W pracy oceniano zdolność szczepów pleśni Aspergillus niger: S, C-12 oraz W-78-B do tworzenia enzymów celulolitycznych i ksylanolitycznych w procesie biosyntezy kwasu szczawiowego, prowadzonym metodą hodowli w podłożu stałym. Jako substrat zastosowano makuch rzepakowy, do którego w celu intensyfikacji tworzenia bioproduktu dodano metanol. Najlepszymi producentami celulaz były szczepy S oraz W-78-B, dla których najwyższą aktywność, około 45 U g-1 s. m., uzyskano w 16. dobie procesu. W podłożu z metanolem maksymalną aktywność, wyższą o 5-8%, uzyskano w 9. dobie. Najwyższą aktywność ksylanaz, 59 U g-1 s. m., uzyskano w 16. dobie dla szczepu A.n. S. Obecność metanolu nie wpłynęła na zwiększenie aktywności ksylanolitycznej.

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:118758

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 204 ; Nauki Inżynierskie i Technologie = Engineering Sciences and Technologies, 2011, Nr 3 (4)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information