Object

Title: Wpływ audytu dostawców na zapewnienie jakości i bezpieczeństwa żywnościowego produktów na przykładzie produkcji mieszanek piekarniczo-cukierniczych

Title in english:

Impact of Audit of Suppliers to Ensure Quality and Safety of Food Products on the Example of Production of Bakery-Confectionery Compounds

Creator:

Niewelt, Alina ; Lesiów, Tomasz

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 204, s. 131-151

Abstrakt:

W pracy przedstawiono procedurę, efekty oraz trudności związane z przeprowadzaniem audytu dostawców oraz ich wpływu na jakość końcową mieszanki piekarniczo- -cukierniczej. Audyty dostawców surowców i materiałów przeprowadzono w oparciu o kwestionariusz audytu, a skuteczność działań poaudytowych oceniono w oparciu o materiały uzyskane od dostawców i wywiady osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie prac poaudytowych. Na podstawie przeprowadzonych audytów dostawców zapoznano się z warunkami produkcji i magazynowania surowca, przedstawiono wymagania odbiorcy zawarte w ramach spostrzeżeń, obserwacji i rekomendacji, a przede wszystkim podjęto decyzję dotyczącą dalszej współpracy. Analiza informacji pochodzących z audytów przyczyniła się do powstania określonych schematów działania oraz wypracowania dobrych relacji z dostawcami.

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:118751

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 204 ; Nauki Inżynierskie i Technologie = Engineering Sciences and Technologies, 2011, Nr 3 (4)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information