Object

Title: Ocena zróżnicowania wielkości skupu żywca wieprzowego, drobiowego i wołowego w Polsce w latach 1999-2008

Title in english:

Differentiation in the Volume of Poultry, Pig and Bovine for Livestock Purchase in Poland between 1999 and 2008

Creator:

Olszańska, Anna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 204, s. 152-164

Abstrakt:

Celem opracowania było wskazanie, jakie zmiany zachodziły w intensywności produkcji żywca wieprzowego, wołowego i drobiowego w poszczególnych regionach Polski w latach 1999-2008. Posłużono się danymi GUS dotyczącymi wielkości skupu żywca w latach 1999, 2004 i 2008. W opracowaniu wykorzystano podstawowe metody z zakresu statystyki opisowej. Na każdym z analizowanych rynków zmiany regionalne miały inny przebieg i zachodziły z różną intensywnością. Stwierdzono, że na wszystkich tych rynkach większe zmiany w uporządkowaniu województw pod względem wielkości skupu wystąpiły w latach poprzedzających wejście Polski do UE.

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:118752

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 204 ; Nauki Inżynierskie i Technologie = Engineering Sciences and Technologies, 2011, Nr 3 (4)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information