Object structure
Title:

Analiza raportów z audytów na przykładzie wybranej jednostki certyfikującej przetwórstwo i obrót produktów rolnictwa ekologicznego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Audit Reports Analysis Based on Organic Products Certification

Creator:

Kafel, Piotr

Subject and Keywords:

rolnictwo ekologiczne ; przetwórstwo produktów rolnictwa ekologicznego ; certyfikacja wyrobów ; rozporządzenie 834/2007 ; organic agriculture ; processing of organic agriculture products ; product certification ; regulation 834/2007

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 204, s. 90-96

Abstrakt:

W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące przetwórstwa produktów rolnictwa ekologicznego. Materiał badawczy stanowiły wszystkie protokoły z kontroli prowadzonych w roku 2010 przez inspektorów rolnictwa ekologicznego jednej z jednostek certyfikujących produkty rolnictwa ekologicznego. Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, że badane organizacje prowadzą działalność zgodnie z wymaganiami produkcji ekologicznej. Wskazywane braki najczęściej występują w obszarze zarządzania tych organizacji. Niezgodności technologiczne wpływające na ekologiczny charakter produktu gotowego są rzadkością.

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 204 ; Nauki Inżynierskie i Technologie = Engineering Sciences and Technologies, 2011, Nr 3 (4)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: