Object

Title: Rola samorządu terytorialnego w stymulowaniu innowacyjności i budowaniu płaszczyzn współpracy instytucjonalnej na poziomie regionalnym

Title in english:

The role of local government in stimulating innovation and building institutional cooperation platforms on the regional level

Creator:

Kogut-Jaworska, Magdalena

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 168; T. 1, s. 266-277

Abstrakt:

Przemiany zachodzące w warunkach globalizacji i integracji powodują, że rola samorządów regionalnych w tworzeniu ekonomicznych sukcesów poszczególnych krajów wzrasta. Region staje się jednym z najważniejszych poziomów wsparcia, co jest korzystne dla procesów tworzenia, absorpcji i dyfuzji innowacji. Autorka niniejszego artykułu przedstawia teoretyczny i empiryczny kontekst, dotyczący zwłaszcza charakterystyki istoty i znaczenia innowacji w rozwoju regionalnym.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:118211

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 168. T. 1 ; Ekonomia T. 1

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information