Object structure
Title:

Innowacje a dynamika konkurencji: podejście ewolucyjne

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Innovation and dynamics of competition: evolutionary approach

Creator:

Kijek, Tomasz

Subject and Keywords:

innowacje ; konkurencja ; ekonomia ewolucyjna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 168; T. 1, s. 242-253

Abstrakt:

W pierwszej części opracowania omówiono znaczenie innowacji w teoriach konkurencji zaliczanych do różnych nurtów ekonomicznych. Następnie przedstawiono założenia ekonomii ewolucyjnej i scharakteryzowano model konkurencji Nelsona–Wintera, na podstawie którego przeprowadzono zestaw symulacji zachowań podmiotów rynkowych i ewolucji struktury rynku z uwzględnieniem zróżnicowanych reżimów technologicznych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 168. T. 1 ; Ekonomia T. 1

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: