Object

Title: Wybrane aspekty rynku pracy na obszarach wiejskich Polski w latach 2003-2010

Title in english:

Selected aspects of labour market in Polish rural areas in the period 2003-2010

Creator:

Kacprzak, Marzena ; Mazurkiewicz-Pizło, Anna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 168; T. 1, s. 217-229

Abstrakt:

Rynek pracy to miejsce, gdzie dokonuje się alokacja siły roboczej, podejmowane są decyzje o zatrudnieniu, ujawniają się ekonomiczne i społeczne konsekwencje funkcjonowania gospodarki. Poszczególne dziedziny życia społeczno-gospodarczego wpływają zarówno na popyt na pracę, jak i na podaż pracy. Celem opracowania jest przedstawienie wybranych zagadnień rynku pracy na obszarach wiejskich. Badania dotyczą lat 2003-2010. Analizowany przedział czasowy przyjęto celowo ze względu na przystąpienie Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. Na specyfikę pracy rolniczej składa się jej wieloaspektowość, w tym aspekt ekonomiczny, społeczny, nie sposób nie wspomnieć o aspekcie jednostkowym i zbiorowym. Praca rolnicza oparta jest na efektywności, rosnącej wydajności i produkcyjności.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:118207

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 168. T. 1 ; Ekonomia T. 1

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information