Object structure
Title:

O możliwości uprawiania ekonomii opartej na filozofii Karola Wojtyły

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

About possibility of basing economics on philosophy of Karol Wojtyła

Creator:

Drobny, Paweł

Subject and Keywords:

ekonomia ; przedmiot ekonomii ; metodologia ekonomii ; filozofia ekonomii

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 168; T. 1, s. 96-109

Abstrakt:

Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie: czy filozoficzna myśl Karola Wojtyły może stanowić oparcie dla uprawiania nauki, jaką jest ekonomia? Odpowiadając na to pytanie, autor charakteryzuje przede wszystkim miejsce ekonomii w głównym nurcie nauki. Następnie wskazuje na to, co jest właściwym przedmiotem ekonomii i na tej podstawie odpowiada na zadane przez siebie pytanie, wskazując jednocześnie, jakie skutki dla ekonomii mogłoby mieć oparcie jej na filozofii wojtyliańskiej.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 168. T. 1 ; Ekonomia T. 1

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: