Object

Title: Wpływ Funduszu Leśnego na rozwój sylwanoturystyki w Puszczy Białowieskiej

Title in english:

Impact of the Forest Fund on the development of sylvan tourism in the Białowieża Primeval Forest

Creator:

Jalinik, Mikołaj ; Roman, Michał

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2022; vol. 66, nr 3, s. 38-49

Abstrakt:

Fundusz Leśny został utworzony w celu umożliwienia prowadzenia gospodarki leśnej przez nadleśnictwa, w których koszty są wyższe od osiąganych przychodów. Jego zadaniem jest wyrównywanie niedoborów finansowych w nadleśnictwach deficytowych. Lasy Państwowe prowadzą działalność na zasadzie samodzielności finansowej i pokrywają koszty z własnych przychodów. Celem artykułu jest analiza wykorzystania środków pozyskanych z Funduszu Leśnego w nadleśnictwach Białowieża, Browsk i Hajnówka na rozwój sylwanoturystyki w Puszczy Białowieskiej (PB). W badaniach użyto metody sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem ankiety badawczej i wywiadu bezpośredniego, literatury specjalistycznej oraz sprawozdań finansowo-gospodarczych za lata 2020-2021. Badane nadleśnictwa przeznaczyły najwięcej środków na budowę ścieżek pieszych i rowerowych, wykonanie tablic promujących PB, remont dróg dojazdowych do ,,miejsc mocy”, edukację przyrodniczo-leśną oraz inne usługi związane z ruchem turystycznym na obszarze badanych nadleśnictw.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2022

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2022.3.04 ; oai:dbc.wroc.pl:117297

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2022; vol. 66, nr 3

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-SA 4.0

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information