Object

Title: Organizacje realizujące projekty współpracy transgranicznej na pograniczach Polski – zmiany w latach 2007-2013 oraz 2014-2020

Title in english:

Organisations implementing cross-border cooperation projects in the Polish borderlands − changes in the years 2007-2013 and 2014-2020

Creator:

Raczyk, Andrzej ; Dołzbłasz, Sylwia

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2022; vol. 66, nr 3, s. 107-118

Abstrakt:

Celem opracowania była identyfikacja prawidłowości w odniesieniu do organizacji realizujących projekty współpracy transgranicznej i ich zmian w czasie. Badaniem objęto łącznie ponad 2,4 tys. organizacji realizujących około 1,5 tys. projektów współpracy. W analizie wykorzystano metody opisu zbiorowości statystycznej. Artykuł stanowi jedną z pierwszych analiz porównawczych dotyczących projektów współpracy transgranicznej realizowanych na wszystkich granicach Polski w dwóch kolejnych okresach programowania UE: 2007-2013 oraz 2014-2020. Badanie pokazało bardzo dużą zmienność organizacji zaangażowanych we współpracę w czasie, czemu towarzyszyły jednakże względna stabilność struktur rodzajowych tych organizacji oraz stabilność struktur przestrzennych. Ta ostatnia była warunkowana czynnikiem odległości od granicy państwowej oraz istnieniem dużych ośrodków miejskich. Uzyskane wyniki stanowią istotny wkład w lepsze zrozumienie wyzwań związanych z realizacją polityki współpracy UE.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2022

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2022.3.09 ; oai:dbc.wroc.pl:117302

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2022; vol. 66, nr 3

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-SA 4.0

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information