Object

Title: Analiza kształtowania się cen wybranych surowców w okresie pandemii COVID-19

Title in english:

Analysis of the price development of selected raw materials during the COVID-19 pandemic

Creator:

Kulpaka, Paweł

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2022; vol. 66, nr 3, s. 60-74

Abstrakt:

Artykuł jest poświęcony kształtowaniu się cen wybranych surowców w okresie styczeń 2018-kwiecień 2022. Najważniejsze cele opracowania stanowią analiza wzrostu cen na rynkach surowcowo-rolnych, która jest obserwowana od połowy 2020 r., oraz wykazanie znaczącego zwiększenia się ich niestabilności. Z okresu badawczego wyodrębniono dwa podokresy: lata 2018-2019 oraz 2020-2021, i obliczono dla nich podstawowe miary ryzyka, którymi są: wariancje, odchylenia standardowe i współczynniki zmienności. Duży wzrost tych parametrów dotyczący wszystkich analizowanych surowców (ropa naftowa typu Brent, gaz ziemny na rynku zachodnioeuropejskim) oraz wybranych indeksów rynków towarowych jednoznacznie potwierdzają istotny wzrost fluktuacji cenowych na tych rynkach. Opracowanie powstało na podstawie wybranych pozycji literatury poświęconych tematyce rynków surowcowo-rolnych oraz publicznie dostępnych danych źródłowych pochodzących przede wszystkim z Międzynarodowego Funduszu Walutowego. W artykule zastosowano metodę badań nazywaną analizą danych wtórnych (desk research) oraz analizę wybranej literatury przedmiotu.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2022

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2022.3.06 ; oai:dbc.wroc.pl:117299

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2022; vol. 66, nr 3

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-SA 4.0

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information