Object

Title: Optymalizacja kosztów w obliczu transformacji produkcji – ocena w sektorze technicznych środków transportu rolniczego

Title in english:

Cost optimization in the face of production transformation – assessment in the technical means of agricultural transport sector

Creator:

Niewiadomski, Przemysław ; Nogalski, Bogdan

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2022; vol. 66, nr 3, s. 75-94

Abstrakt:

W praktyce niska świadomość dotycząca kosztów utrudnia skuteczną analizę i podejmowanie decyzji optymalizacyjnych. Kluczowa jest zatem odpowiedź na pytanie (cel główny): jakie działania w obliczu transformacji produkcji sprzyjać będą optymalizacji kosztów, a co za tym idzie – które z wymienionych powinni podejmować polscy producenci części i podzespołów technicznych środków transportu rolniczego? Osiągnięcie celu głównego wymagało sformułowania i zrealizowania celów cząstkowych, do których autorzy zaliczają: (1) podkreślenie znaczenia kosztów z perspektywy transformacji produkcji (warstwa teoretyczna); (2) opracowanie modelu badawczego w postaci arkusza oceny będącego wypadkową eksploracji piśmiennictwa oraz badania zrealizowanego wśród celowo dobranych ekspertów (warstwa teoretyczno-projektowa). Skonkretyzowane działania nadały właściwy kierunek dalszym pracom badawczym (weryfikacja empiryczna), co pozwoliło na opiniowanie wśród przedsiębiorstw (ocena istotności).

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2022

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2022.3.07 ; oai:dbc.wroc.pl:117300

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2022; vol. 66, nr 3

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-SA 4.0

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information