Object

Title: Znaczenie postaw i zachowań konsumentów w kształtowaniu gospodarki obiegu zamkniętego

Title in english:

The importance of consumer attitudes and behaviours in shaping the circular economy

Creator:

Lorek, Agnieszka

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 533; s. 141-148

Abstrakt:

Cele artykułu to prezentacja i ocena znaczenia zachowań konsumenckich dla możliwości wdrożenia gospodarki obiegu zamkniętego dążącej do zmniejszenia negatywnego oddziaływania procesów produkcyjnych i konsumpcyjnych na środowisko naturalne poprzez tworzenie zamkniętych pętli obiegu surowców. W artykule zastosowano analizę dostępnej literatury przedmiotu, raportów tematycznych oraz danych statystycznych. Wykorzystano również badania gospodarstw domowych województwa śląskiego. Uznano, że dla praktycznej implementacji gospodarki obiegu zamkniętego zasadnicze znaczenie mają trzy płaszczyzny aktywności konsumenckiej: grupa I obejmująca postawy i zachowania związane z decyzją o zakupie; grupa II, odnosząca się do postaw i zachowań dotyczących już zakupionych produktów, np. decyzji związanych z ich naprawą i dalszym użytkowaniem oraz tendencji w tym zakresie; grupa III dotycząca sposobów postępowania z odpadami pokonsumpcyjnymi (analizowano tendencje dotyczące recyklingu na podstawie badań przeprowadzonych wśród gospodarstw domowych województwa śląskiego).

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.533.14 ; oai:dbc.wroc.pl:60735

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 533 ; Finanse przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information