Object

Title: Stopa bezrobocia – mankamenty pomiaru i próba ich eliminacji

Title in english:

Unemployment rate – measurement defects and an attempt of their elimination

Creator:

Głuszczuk, Dariusz ; Raszkowski, Andrzej

Description:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2016, Nr 2 (10), s. 22-29

Abstrakt:

Algorytm pomiaru stopy bezrobocia może być formułowany na różne sposoby. W podstawowym wariancie definiuje się ją jako iloraz liczby osób bezrobotnych i aktywnych zawodowo (bezrobotnych i pracujących); ale niekiedy wskazuje się; że relacja ta opiera się na liczbie osób bezrobotnych i ludności w wieku produkcyjnym. Rozstrzygnięcie tej alternatywności nie wydaje się trudne. O wiele bardziej skomplikowane jest przyjęcie konwencyjnych definicji komponentów stopy bezrobocia; tj. osoby bezrobotnej i pracującej. Odmienne wykładnie znaczeniowe tych pojęć prowadzą do zróżnicowania wartości wskaźnika; który z założenia ma dokładnie opisywać nasilenie zjawiska bezrobocia w danej populacji. Zasadne zatem wydaje się pytanie: co zrobić; by uwiarygodnić krajowe i międzynarodowe statystyki bezrobocia? Próba rozstrzygnięcia tej kwestii określa logiczną sekwencję rozważań artykułu (identyfikacja problemu – rekomendowane rozwiązania)

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:34168

Language:

pol

Relation:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2016, Nr 2 (10)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information