Object

Title: Negatywne procesy demograficzne charakteryzujące sudecki przygraniczny obszar górski

Title in english:

Negative demographic processes distinguishing the Sudeten border mountain area

Creator:

Konopińska, Natalia

Description:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2016, Nr 1 (9), s. 151-159

Abstrakt:

W niniejszym opracowaniu podjęto próbę odpowiedzi na pytania: czy procesy demograficzne zachodzące na obszarze badawczym można uznać za typowe dla obszarów górskich? Jakie działania muszą być podjęte na sudeckim przygranicznym obszarze górskim w celu odwrócenia niekorzystnych tendencji demograficznych? Odpowiedź na pierwsze pytanie wymagała obliczenia gęstości zaludnienia, współczynnika przyrostu naturalnego, udziału ludności według ekonomicznych grup wieku w ludności ogółem. W celu oceny powszechności występujących na sudeckim przygranicznym obszarze górskim zjawisk demograficznych wyniki porównano z analogicznymi, otrzymanymi dla Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen. Na podstawie praktycznych doświadczeń regionów górskich zaproponowano wiele zaleceń dla władz lokalnych. Rozważania te zostały poprzedzone krótką charakterystyką sudeckiego przygranicznego obszaru górskiego

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:32032

Language:

pol

Relation:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2016, Nr 1 (9)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information