Object

Title: Analiza porównawcza hipotecznych rent małżeńskich w krajach Unii Europejskiej

Title in english:

Comparative analysis of marriage reverse annuity contracts in the countries of the European Union

Creator:

Dębicka, Joanna ; Marciniuk, Agnieszka

Description:

Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review, 2015, Nr 13 (19), s. 89-110

Abstrakt:

Społeczeństwo żyje coraz dłużej, a emerytury pobierane z systemu ubezpieczeń społecznych są niskie, dlatego na rynku pojawiają się produkty umożliwiające pozyskanie dodatkowych środków finansowych, aby emeryci mogli zachować dotychczasowy standard życia. Jednym z takich produktów jest tzw. renta hipoteczna. W sytuacji, gdy właścicielami nieruchomości są małżonkowie istnieje możliwość wypłacania tzw. rent małżeńskich, gdy oboje małżonkowie żyją, a także gdy jedno z nich umiera. Celem artykułu jest analiza porównawcza wielkości świadczeń rentowych wynikających z zakupu małżeńskiej renty hipotecznej w krajach Unii Europejskiej, a w szczególności ustalenie zakresu wielkości rat renty. Do analizy wysokości świadczeń rentowych zostały wybrane kraje, w których przyszły czas trwania życia mężczyzn i kobiet jest najkrótszy i najdłuższy dla ustalonej grupy wiekowej małżonków. Ponadto analizowano wysokość renty w krajach, w których bezwzględna różnica między czasem trwania życia małżonków jest najmniejsza i największa. Polska okazała się krajem, w którym przyszły czas trwania życia kobiet i mężczyzn oraz różnica między tymi wielkościami są typowe, dlatego została uwzględniona w analizie. W celu uproszczenia zapisu i obliczeń numerycznych wyko-rzystano macierzową reprezentację formuł na wyznaczenie wysokości świadczeń rentowych. Wszystkie obliczenia wykonano na podstawie Tablic trwania życia z 2009 r., przy użyciu własnych interfejsów napisanych w programie MATLAB

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:29228

Language:

pol

Relation:

Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review, 2015, Nr 13 (19)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information