Object structure
Title:

Konsekwencje zmian ulgi prorodzinnej w polskim systemie podatkowym

Group publication title:

Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review

Title in english:

Effects of changes in the Pro-family Tax Relief in The Polish Tax System

Creator:

Mazurek, Edyta

Subject and Keywords:

ulga na dzieci ; podatek dochodowy ; progresywność podatkowa ; sprawiedliwość podatkowa ; personal income tax ; statutory tax rate ; child tax credit ; the progressivity index ; tax fairness

Description:

Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review, 2015, Nr 13 (19), s. 161-176

Abstrakt:

W polskim systemie podatkowym od 2007 r. obowiązuje ulga z tytułu wychowywania dzieci, z której korzysta prawie 17% podatników. Jest to jedna z najwięk-szych finansowo obowiązujących ulg od podatku. Bezdyskusyjnie stanowi ona dużą pomoc rodzinom wielodzietnym, co w sytuacji kiedy Polska boryka się z problem demo-graficznym ma ogromne znaczenie. Począwszy od 2012 r. ulga na dzieci ulega sukcesyw-nym modyfikacjom. Głównym celem artykułu jest statystyczna analiza konsekwencji wprowadzanych zmian na wpływy do budżetu państwa z podatku PIT, progresywność systemu podatkowego, poziom redystrybucji dochodów oraz sprawiedliwość podatkową

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/sps.2015.13.11

Language:

pol

Relation:

Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review, 2015, Nr 13 (19)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: