Object

Title: Możliwości edukacyjne i wychowawcze na obszarach wiejskich województwa dolnośląskiego na tle kraju

Title in english:

Educational and childcare opportunities in rural areas of Lower Silesia voivodship compared to the whole country

Creator:

Tarnowska, Agnieszka

Description:

Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review, 2015, Nr 13 (19), s. 57-69

Abstrakt:

W opracowaniu poddano analizie przede wszystkim zmiany infrastruktury edukacyjnej i jej wykorzystania w województwie dolnośląskim na tle Polski ogółem, jakie nastąpiły w okresie 1999-2012, tj. od reformy szkolnictwa i podziału administracyjnego kraju. Szczególną uwagę zwrócono na obszary wiejskie, ponieważ wykształcenie ich mieszkańców wyraźnie odbiega od poziomu krajowego. Celem opracowania była ocena, czy młodzi mieszkańcy wsi mają podobne możliwości edukacyjne do mieszkańców kraju ogółem oraz z czego wynikają różnice w poziomie ich wykształcenia. Analizą objęto edukację dzieci i młodzieży począwszy od wychowania w żłobkach, a na wykształceniu średnim kończąc. W oparciu o dane GUS wykazano częściową poprawę warunków i możliwości edukacyjnych, także na wsi, gdzie np. większa część dzieci objęta została wychowaniem przedszkolnym

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:29226

Language:

pol

Relation:

Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review, 2015, Nr 13 (19)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information