Object structure
Title:

Pomoc państwa w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży w Polsce

Group publication title:

Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review

Title in english:

State aid for children and youth in terms of feeding in Poland

Creator:

Kowalska, Anna

Subject and Keywords:

program rządowy ; dożywianie ; finansowanie posiłków ; government program ; feeding ; food subsidies

Description:

Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review, 2015, Nr 13 (19), s. 43-55

Abstrakt:

Od wielu lat obserwuje się w Polsce rosnący problem niedożywienia. Zja-wisko to na szerszą skalę zaczęło być widoczne wraz z postępującymi procesami trans-formacji systemowej. Obecnie około 2 mln osób żyje w skrajnym ubóstwie, a 5 mln zmaga się z trudnymi warunkami życiowymi. W Polsce częściej ubóstwem ekonomicz-nym zagrożeni są ludzie młodzi, w tym dzieci. W 2013 r. dożywianiem objęto 162 tys. uczniów, tj. 7,4% wszystkich uczniów, a 11% potrzebujących dzieci nie zostało objętych programem dożywiania, z powodu braków środków. Celem pracy jest zaprezentowanie programu rządowego dotyczącego dożywiania ludności, w tym dzieci i młodzieży w Polsce, oraz wyników tej pomocy. W artykule zostaną wykorzystane dane Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotyczące programów pomocowych, a także dane pozyskane z wydawnictw GUS

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/sps.2015.13.04

Language:

pol

Relation:

Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review, 2015, Nr 13 (19)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: