Object

Title: Problem określenia właściciela ekonomicznego majątku i akcji spółek Skarbu Państwa

Title in english:

The specification of economic owner of the state owned companies’ property and shares

Creator:

Postuła, Igor

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2013, Nr 3 (16), s. 91-108

Abstrakt:

Celem artykułu jest próba przedstawienia wyznaczników mających służyć określeniu, kto jest właścicielem ekonomicznym majątku i akcji spółek Skarbu Państwa, czyli kto decyduje o sposobach i formach wykorzystania majątku spółek lub ich akcji oraz kto czerpie korzyści z tych aktywów. Badania przeprowadzone przez autora miały charakter interdyscyplinarny, składały się na nie analiza regulacji prawnych oraz badania ankietowe przeprowadzone wśród członków zarządów i rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa oraz pracowników Ministerstwa Skarbu Państwa nadzorujących spółki. Wyniki badań wskazują, że cechy właściciela ekonomicznego majątku lub akcji spółek Skarbu Państwa mogą posiadać podmioty, które nie są jednocześnie właścicielami prawnymi tych aktywów. Taki stan rzeczy może wywoływać konflikty w sytuacjach rezydualnych, prowadzić do nieefektywnej alokacji zasobów, a także generować koszty transakcyjne i koszty własności

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:26912

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2013, Nr 3 (16)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information