Object structure
Title:

Europejskie i polskie hotelarstwo w dobie kryzysu europejskiego

Group publication title:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences

Title in english:

European and Polish hospitality in the times of economic crisis

Creator:

Szydłowska, Katarzyna

Subject and Keywords:

hotelarstwo ; recesja ; kryzys ; co-branding ; presonalizacja ; hospitality ; recession ; crisis ; personalization

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2013, Nr 3 (16), s. 119-132

Abstrakt:

Niniejsza praca jest próbą oceny kondycji i działań europejskiego i polskiego hotelarstwa w dobie spowolnienia gospodarczego. Opiera się na rozważaniach odnoszących się do ekonomicznych warunków funkcjonowania branży hotelarskiej w czasach recesji spowodowanej kryzysem na amerykańskim rynku subprime oraz europejskim kryzysem zadłużeniowym. Celem pracy jest ukazanie taktyk, metod i sposobów, z wykorzystaniem których zarządzający hotelami przeciwdziałali skutkom spowolnienia gospodarczego, istotnie wpływającego na wydatki klientów i ich decyzje finansowe. Poza przedstawieniem tychże technik (co-branding, personalizacja, programy lojalnościowe) autorka omówiła także działania, które okazały się – z perspektywy czasu – błędnymi decyzjami zarządzających (jak np. obniżenie cen kosztem ograniczenia wydatków na zadowolenie gości czy budowanie świadomości marki). Zawarte w pracy wnioski stanowią próbę oceny podejmowanych w okresie recesji działań europejskich i polskich hotelarzy

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2013, Nr 3 (16)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: