Object structure
Title:

Klastry jako lokalna polityka stymulowania przedsiębiorczości na przykładzie województwa lubelskiego

Group publication title:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences

Title in english:

Clusters as local policy of stimulating enterprise based on lubelskie voivodeship

Creator:

Ginter, Michał

Subject and Keywords:

innowacje ; przedsiębiorczość ; konkurencyjność ; klaster ; rozwój społeczno-gospodarczy ; innovation ; enterprises ; competitiveness ; cluster ; social-economical evolution

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2013, Nr 3 (16), s. 21-35

Abstrakt:

Klastry należy traktować nie tyle jako sposób rozwoju pojedynczych przedsiębiorstw, ile raczej jako mechanizm aktywizacji całych regionów. Pozwalają one stworzyć sieci współpracy i powiązania gospodarcze, których siła oddziaływania wykracza daleko poza lokalne ramy. Dzięki sieci powiązań z różnymi dostawcami, producentami i instytucjami akademickimi małe i średnie przedsiębiorstwa działające w ramach klastra są w stanie osiągnąć więcej niż prowadząc działalność indywidualnie. Przedsiębiorstwa, dzięki wspólnej polityce zaopatrzenia i promocji, mają większą siłę przetargową wobec dostawców i odbiorców. Celem artykułu jest diagnoza sytuacji ekonomiczno-gospodarczej województwa lubelskiego i wskazanie, że jednym ze sposobów na poprawę tej sytuacji jest wspieranie przez samorządy terytorialne inicjatyw klastrowych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2013, Nr 3 (16)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: