Object structure
Title:

Pomiar kultury organizacyjnej jako determinanty programów zarządzania talentami

Group publication title:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences

Title in english:

Measuring organizational culture as talent management program contingencies

Creator:

Ingram, Tomasz

Subject and Keywords:

kultura organizacyjna ; zarządzanie talentami ; podejście konfiguracyjne ; organizational culture ; talent management ; configurational approach

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2013, Nr 3 (16), s. 36-47

Abstrakt:

Choć programy zarządzania talentami są doskonale opisane w literaturze, to jednak do dziś niewiele wiadomo o czynnikach wpływających na ich kształt. Celem niniejszego artykułu jest zaproponowanie sposobu pomiaru kultury organizacyjnej jako determinanty programów zarządzania talentami w organizacji. W oparciu o krytyczną analizę wyników badań jakościowych dotyczących zarządzania talentami w organizacji zidentyfikowano kryteria, które powinno spełniać narzędzie do pomiaru kultury organizacyjnej jako czynnika wpływającego na kształt programów zarządzania talentami. W oparciu o przeprowadzoną analizę wybranych narzędzi służących pomiarowi kultury organizacyjnej wskazano na optymalne narzędzie służące pomiarowi tego zjawiska w organizacji z perspektywy zarządzania talentami. Następnie zaproponowano metodę adaptacji narzędzia do warunków polskich i zaprezentowano wnioski natury metodycznej płynące z przeprowadzonych analiz

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2013, Nr 3 (16)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: