Object

Title: Bezpośredni wpływ portów lotniczych na regionalne rynki pracy w Polsce

Title in english:

Direct impact of airports on regional labor markets in Poland

Creator:

Pancer-Cybulska, Ewa ; Cybulski, Leszek ; Olipra, Łukasz

Description:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2014, Nr 1 (1), s. 74-94

Abstrakt:

Artykuł poświęcony jest analizie wpływu bezpośredniego wybranych portów lotniczych na regionalne rynki pracy w Polsce. Autorzy starają się odpowiedzieć na następujące pytania badawcze: Jak rozwój transportu lotniczego w Polsce wpłynął na rynek pracy w regionach? Czy dynamiczny wzrost liczby przewozów lotniczych w polskich portach, szczególnie regionalnych, pociąga za sobą wzrost zatrudnienia w portach lotniczych i przedsiębiorstwach świadczących usługi na rzecz transportu lotniczego? Czy wzrost zatrudnienia jest proporcjonalny do wzrostu liczby pasażerów i ładunków w transporcie lotniczym? We wstępie artykułu omówiono kategorie wpływu portu lotniczego na gospodarkę regionu, następnie przedstawiono rozwój transportu lotniczego w Polsce po akcesji do UE oraz bezpośredni wpływ wybranych portów lotniczych na rynek pracy – zatrudnienie generowane przez 5 regionalnych portów lotniczych, dla których udało się pozyskać dane pierwotne. Są to: Port Lotniczy Kraków – Balice, Port Lotniczy Katowice – Pyrzowice, Port Lotniczy Wrocław – Strachowice, Port Lotniczy Bydgoszcz oraz Port Lotniczy Szczecin – Goleniów. Analiza zmian wielkości zatrudnienia powiązana została z analizą zmian wielkości ruchu lotniczego w badanych portach. W ostatniej części artykułu przedstawiono omawiane porty lotnicze na tle największych pracodawców z sektora przemysłu, handlu i usług w regionach

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:25159

Language:

pol

Relation:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2014, Nr 1 (1)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information