Object

Title: Regulacje prawne ograniczające koszty transakcyjne - na przykładzie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Title in english:

Legal regulations limiting transaction costs - based on local development plans

Creator:

Staniszewski, Piotr

Description:

Ekonomia = Economics, 2013, Nr 3 (24), s. 134-148

Abstrakt:

Opracowanie przedstawia kwestię regulacji z obszaru prawa własności, ograniczających koszty transakcyjne związane z efektami zewnętrznymi zagospodarowania nieruchomości. Regulacje wynikające z prawa cywilnego i administracyjnego, choć spełniają tę samą funkcję w rozwiązywaniu potencjalnych konfliktów pomiędzy właścicielami nieruchomości położonych na tym samym obszarze, to jednak zakładają zastosowanie odmiennych podejść i narzędzi prawnych. Zgodnie z prawem cywilnym zakres dopuszczalnych roszczeń wynika każdorazowo ze stosunków miejscowych, charakteru immisji oraz jej intensywności. Natomiast regulacje w prawie administracyjnym przybierają kształt przepisów ograniczających prawo do zabudowy nieruchomości, m.in. w formie regulacji o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Koszty transakcyjne związane z internalizacją efektów zewnętrznych zagospodarowania nieruchomości są różne – zależnie od tego, w której procedurze wystąpią. W przypadku procedury administracyjnej to m.in. koszty związane z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i realizacją jego postanowień oraz z wydaniem indywidualnej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, a koszty transakcyjne na gruncie prawa cywilnego wynikają m.in. ze skomplikowanej procedury dowodowej ustalania, czy i w jakim zakresie doszło do naruszenia własności. Przy wysokich kosztach transakcyjnych efektywniejsze – w ujęciu zarówno Kaldora-Hicksa, jak i C.J. Dahlmana – jest przyjęcie odpowiednich rozwiązań w sferze prawa administracyjnego. Interwencja na gruncie prawa cywilnego jest natomiast możliwa i efektywna wtedy, gdy koszty transakcyjne są już uprzednio ograniczone dzięki zastosowaniu przepisów administracyjnych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:24482

Language:

pol

Relation:

Ekonomia = Economics, 2013, Nr 3 (24)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

This page uses 'cookies'. More information