Object

Title: Analiza działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce w latach 2006-2011

Title in english:

Analysis of innovation activity of enterprises in Poland from 2006 to 2011 - selected aspects

Creator:

Ginter, Michał

Description:

Ekonomia = Economics, 2013, Nr 3 (24), s. 89-105

Abstrakt:

Problemem we współczesnym świecie jest popyt na wytwarzane produktyi usługi, poszukiwanie jak największej rzeszy konsumentów, spełnianie ich oczekiwań i zapewnianie jednocześnie rentowności prowadzonych przedsięwzięć gospodarczych. Podstawowym podmiotem gospodarczym, który będzie decydował o sukcesie, jest przedsiębiorstwo – działające na konkurencyjnym rynku. Przedsiębiorstwa stosują wiele strategii rozwoju, by podnieść poziom swojej konkurencyjności oraz zwiększyć i umocnić swoją pozycję na rynkach.Jedną z nich jest strategia oparta na innowacyjności. Celem pracy jest prezentacja analizy poziomu innowacyjności polskich przedsiębiorstw przemysłowych w latach 2006-2011. W artykule przedstawiono dane dotyczące innowacji produktowych i procesowych. Przedstawiono także nakłady ponoszone przez przedsiębiorstwa przemysłowe na działalność innowacyjną oraz dokonano analizy osiąganych przychodów z tytułu wprowadzonych innowacji. Analiza pokazała, że udział firm przemysłowych we wprowadzaniu innowacji w latach 2006-2011 się zmniejszył, przy czym przedsiębiorstwa te częściej wprowadzały innowacje procesowe niż produktowe. Najczęściej innowacje były wprowadzane przez duże firmy, zatrudniające powyżej 250 pracowników, z województwa podkarpackiego, a najmniej – z województwa łódzkiego. Największe nakłady na działalność innowacyjną przeznaczyły przedsiębiorstwa w 2008 i 2010 roku, przede wszystkim dotyczyło to województwa mazowieckiego i śląskiego. Intensywność wydatków na B+R zwiększyła się zaledwie o 0,04%, do poziomu 0,56 % w 2010 roku. Dostrzega się jednak duże zróżnicowanie regionalne ze względu na innowacyjność firm działających na danym obszarze. W działalności innowacyjnej dominują Mazowsze i Śląsk

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:24479

Language:

pol

Relation:

Ekonomia = Economics, 2013, Nr 3 (24)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information