Object

Title: Centra Integracji Społecznej i ich efektywność w procesie reintegracji społecznej i zawodowej osób marginalizowanych

Title in english:

Centres of social integration and their role in the process of social and professional reintegration of marginalized persons

Creator:

Politaj, Adriana ; Koza, Andrzej

Description:

Ekonomia = Economics, 2012, Nr 2 (19), s. 126-137

Abstrakt:

Celem niniejszego opracowania jest próba prezentacji działalności Centrów Integracji Zawodowej oraz ocena skuteczności ich działań w zakresie reintegracji społecznej osób marginalizowanych. Posłużono się metodami, takimi jak: analiza i krytyka aktów prawnych, analiza i krytyka literatury, analiza statystyczna. Centra Integracji Społecznej stanowią od 2004 r. jedną z głównych instytucji, w ramach których dokonuje się reintegracji społecznej i zawodowej osób marginalizowanych ze względu na długotrwałe bezrobocie. W trakcie prowadzonych przez te instytucje programów osoby bezrobotne długotrwale uczą się zawodu, zaradności życiowej i powrotu do pełni życia społecznego i zawodowego. W latach 2007-2010 liczba centrów zwiększyła się z 53 do 70. W tym okresie w wyniku prowadzonych w tych instytucjach działań reintegracyjnych usamodzielniło się ekonomicznie ponad 2900 osób. Głównym źródłem finansowania Centrów Integracji Społecznej w całym okresie objętym analizą były środki publiczne pochodzące z budżetów gmin, Funduszu Pracy i Unii Europejskiej. W latach 2007-2010 działające w Polsce centra zgromadziły łącznie 121 mln zł, co dawało średnio 44,5 tys. zł na jedną osobę usamodzielnioną ekonomicznie. Centra nie spełniają swojej funkcji ze względu na małą skuteczność w zakresie doprowadzenia do pełnego usamodzielnienia ekonomicznego uczestników. Problemem są relatywnie wysokie koszty utrzymania tego typu instytucji i coraz mniejsze zainteresowanie samorządów ich tworzeniem i finansowaniem. Z drugiej strony coraz większego znaczenia nabierają kluby integracji społecznej, które wykonują podobne działania i są tańsze w utrzymaniu.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:20809

Language:

pol

Relation:

Ekonomia = Economics, 2012, Nr 2 (19)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information