Object

Title: Wybór klientów metodą AHP (Analytic Hierarchy Process) na przykładzie przedsiębiorstwa z branży spożywczej

Title in english:

Selection of customers with the use of AHP method on the example of a company from the food sector

Creator:

Skowron, Paweł

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 151, s. 532-549

Abstrakt:

W artykule zaprezentowano metodę decyzyjną służącą podejmowaniu współpracy z klientem, a ściślej dotyczącą wyboru klienta lub grupy klientów z punktu widzenia określonych kryteriów.Wybór klienta powinien zatem być dokonywany świadomie przez osoby zajmujące się utrzymywaniem relacji z klientami na podstawie obiektywnych kryteriów. Taka ocena przyczynia się więc do lepszego poznania wymagań klienta i dostosowania się do nich, weryfikacji historii współpracy i benchmarkingu z podobnym nabywcą, a przez to minimalizowania ryzyka współpracy z klientem. Przedstawiony w opracowaniu sposób wyboru najbardziej cennego klienta, na bazie metody AHP (Analytic Hierarchy Process), stanowi propozycję wielokryterialnej oceny podjęcia współpracy z najbardziej pożądanym klientem.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:123983

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 151 ; Orientacja na klienta jako kryterium doskonałości

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information