Object

Title: Koncepcja systemu CRM na potrzeby analizy preferencji klientów przedsiębiorstwa

Title in english:

CRM System Concept for the Needs of Preferences Analysis of Enterprise Clients

Creator:

Becker, Jarosław ; Stankiewicz, Monika

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 187, s. 13-26

Abstrakt:

Istnieje uzasadniona potrzeba budowy systemu, który określałby profil klienta, hierarchię jego potrzeb i w dalszym etapie dopasował ofertę asortymentową do jego oczekiwań. W artykule zaprezentowano koncepcję informatycznego systemu klasy CRM, który wykorzystuje rozproszoną wiedzę o preferencjach klientów do wspomagania zadań marketingowych związanych z utrzymaniem aktualnych oraz pozyskiwaniem nowych nabywców. Propozycja przewiduje analizę struktury i zawartości stron WWW oraz ich użytkowników. Idea rozszerzenia specyfikacji CRM polega na uwzględnieniu funkcji monitorowania ewolucji poglądów o produktach i usługach w zamkniętej pętli procesu marketingowego. Zakłada się, że dzięki sprzężeniu zwrotnemu firma będzie mogła na bieżąco reagować na zmieniające się potrzeby klientów

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:119033

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 187 ; Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2011, Nr 20

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information