Object

Title: Wybrane przesłanki reinżynieringu systemu informacyjnego zarządzania w przedsiębiorstwie

Title in english:

Prerequisites for Enterprise Management Information System Reengineering

Creator:

Sitarska, Monika

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 187, s. 85-95

Abstrakt:

Artykuł jest poświęcony omówieniu podstawowych czynników, które oddziałują na współczesny system informacyjny zarządzania. Kluczowymi aspektami, które należy wziąć pod uwagę, są zachodzące zmiany w podejściu do zarządzania przedsiębiorstwem, zmiany organizacyjne oraz nowoczesne technologie informatyczne. Druga część artykułu poświęcona jest próbie definicji reinżynieringu systemu informacyjnego zarządzania oraz wskazaniu zasadności przeprowadzania tego typu działań we współczesnym przedsiębiorstwie.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:119048

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 187 ; Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2011, Nr 20

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information