Object

Title: Technologiczne i systemowe uwarunkowania w funkcjonowaniu wybranej okręgowej spółdzielni mleczarskiej na podstawie produkcji mleka UHT o zawartości tłuszczu 3,2%

Title in english:

Technology and System Conditions in the Functioning of the Selected District Dairy Cooperative on the Basis of Milk UHT Fat Content 3.2% Production

Creator:

Pawlak, Wioleta ; Lesiów, Tomasz

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 92, s. 149-165

Abstrakt:

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie funkcjonowania systemu bezpieczeństwa żywności w wybranej Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej na przykładzie produkcji mleka UHT 3,2%. Przedstawiono punkty krytyczne w odniesieniu do produkcji mleka UHT 3,2% wraz z organizacją i technologią wytwarzania. Wskazano wartość odżywczą mleka UHT 3,2%. Zaobserwowano, że dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności, który funkcjonuje w Zakładzie, jest prowadzona poprawnie. Wszystkie niedoskonałości, które występują w obrębie funkcjonowania systemu, są uwarunkowane w dużej mierze brakiem wiedzy personelu, jego odpowiedniego przeszkolenia oraz świadomości. Wskazano także na konieczność ciągłego doskonalenia procesu motywacyjnego, stylu kierowania, kompetencji, świadomości i zaangażowania całego personelu OSM.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:121051

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 92 ; Nauki Inżynierskie i Technologie, vol. 2

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information