Object

Title: Wpływ przenikania tlenu przez opakowanie na właściwości mięsa ze szczególnym uwzględnieniem mięsa drobiowego : praca przeglądowa

Title in english:

The Influence of the Packaging Film Oxygen Transmission Rate on the Quality of Meat, with Particular Concern to Poultry Meat : a Review

Creator:

Orkusz, Agnieszka

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 92, s. 46-55

Abstrakt:

Na podstawie przeglądu literatury omówiono wpływ stopnia przenikania tlenu (SPT) przez opakowanie na wyróżniki jakościowe chłodzonego mięsa. Wykazano istotny wpływ SPT na zapewnienie odpowiedniej jakości i trwałości przechowywanego mięsa. Stwierdzono, że stopień przenikania tlenu przez materiał opakowaniowy ma istotny wpływ na: ogólną liczbę bakterii, liczbę bakterii z rodzaju Pseudomonas i rodziny Enerobacteria-ceae, liczbę bakterii psychrotrofowych, okres przechowywania, ocenę sensoryczną barwy, udział barwy czerwonej a* i nasycenie barwy C*. Nie ma natomiast wpływu na: liczbę bakterii z rodzaju Lactobacillus, jasność barwy L*, udział barwy żółtej b*, kąt tonu barwy h°, ocenę sensoryczną soczystości i kruchości mięsa. Opinie badaczy dotyczące oddziaływania SPT przez opakowanie na ocenę sensoryczną zapachu są podzielone. Te kontrowersje mogą wynikać z faktu, iż autorzy utożsamiają barierowość opakowania jedynie ze stopniem przeni-kalności tlenu, a nie uwzględniają przenikalności pary wodnej i innych gazów.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:120947

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 92 ; Nauki Inżynierskie i Technologie, vol. 2

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information