Object

Title: Uwarunkowania zachowań agresywnych u gimnazjalistów - wyniki badań empirycznych

Title in english:

Conditionings of Gymnasium Students' Aggressive Behaviour - Results of Empirical Research

Creator:

Cichla, Joanna ; Skwarek, Beata

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 146, s. 205-215

Abstrakt:

Artykuł zawiera teoretyczne i praktyczne rozważania nt. rodzinnych uwarunkowań zachowań agresywnych u gimnazjalistów. Zachowania agresywne dzieci i młodzieży, których konsekwencją może być niedostosowanie społeczne, a nawet ich „wykolejenie”, stanowią istotny problem społeczny. W pierwszej części przedstawione zostały wybrane definicje i opinie na temat agresji i przemocy oraz rodzajów, form i źródeł zachowań agresywnych, w kształtowaniu których środowisko rodzinne odgrywa istotną rolę. Dalsza część artykułu zawiera wyniki badań odnoszące się do uwarunkowań zachowań agresywnych wśród gimnazjalistów przeprowadzone w grupie 992 uczniów. Autorki artykułu, odnosząc się do źródeł zachowań agresywnych, dokonują charakterystyki wskaźników funkcjonowania środowiska gimnazjalistów.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:119809

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 146 ; Współczesne wyzwania polityki społecznej wobec rodziny

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information