Object

Title: Polityka społeczna wobec rodziny w dobie starzejącego się społeczeństwa

Title in english:

Social Policy Toward the Family in the Age of Demographic Ageing

Creator:

Jurek, Łukasz

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 146, s. 145-165

Abstrakt:

Efektem współczesnych przeobrażeń demograficznych jest wzrost liczby i udziału ludzi starych w populacji, również tych niesamodzielnych, zależnych od pomocy osób drugich. Usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne powinny być świadczone seniorom przez członków ich rodziny. We współczesnym świecie rodzinom jest coraz trudniej realizować swoją funkcję opiekuńczą. Jest to efekt łącznego oddziaływania wielu czynników natury demograficznej, społecznej, kulturalno-obyczajowej oraz ekonomicznej. Polityka społeczna realizująca interesy osób w podeszłym wieku musi być również skierowana do członków rodzin, którzy są ich naturalnymi opiekunami. Jest to zatem wyzwanie dla polityki rodzinnej, która tradycyjnie kojarzona jest w kontekście opieki nad dzieckiem. Proces starzenia się ludności wymusza przewartościowanie jej celów.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:119806

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 146 ; Współczesne wyzwania polityki społecznej wobec rodziny

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information