Object

Title: Rodzina polska między ułomną sferą publiczną a presją uwarunkowań modernizacyjnych

Title in english:

Polish Family between Imperfect Public Sector and Pressure Put by Modernisation Factors

Creator:

Zarzeczny, Józef

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 146, s. 53-64

Abstrakt:

W społeczeństwie postindustrialnym sytuacja i tożsamość jednostki określana jest przez uczestnictwo na rynku pracy, wykonywany zawód i sytuację rodzinną stabilizującą człowieka wewnętrznie i społecznie. Zmienność i pluralizacja systemu niepełnego zatrudnienia jawi się jako nieznane i nowe doświadczenie społeczne osłabiające i/lub zagrażające stabilności materialnej rodziny. W „społeczeństwie ryzyka” następuje generalizacja niepewności zatrudnienia, bezrobocia i form niepełnego zatrudnienia, w zmiennym wymiarze czasu pracy czy pracy na odległość i pracy wykonywanej w domu, które to tendencje zagrażają rodzinie, ale też stwarzają warunki, szczególnie młodym rodzinom, do godzenia pracy zawodoweji pracy w gospodarstwie domowym.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:119800

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 146 ; Współczesne wyzwania polityki społecznej wobec rodziny

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information