Object

Title: Konwergencja na regionalnych rynkach mieszkaniowych w Polsce

Title in english:

Convergence in regional housing markets in Poland

Creator:

Żelazowski, Konrad

Description:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2018, Nr 3 (19), s. 53-64

Abstrakt:

Celem artykułu jest ocena zakresu oraz dynamiki procesów konwergencji na regionalnych rynkach mieszkaniowych w Polsce. Weryfikacji poddano występowanie konwergencji zarówno realnej, jak i nominalnej. W ramach konwergencji realnej przedmiotem analizy była ilościowa i jakościowa struktura zasobów mieszkaniowych. Natomiast w obszarze konwergencji nominalnej uwzględnione zostały ceny nieruchomości mieszkaniowych oraz siła nabywcza gospodarstw domowych na rynkach mieszkaniowych. Wyniki badań wskazują na występowanie relatywnie silnych tendencji do konwergencji rynków regionalnych w zakresie jakości ich zasobów mieszkaniowych. W przypadku cen mieszkań i siły nabywczej gospodarstw domowych zachodzi słaba konwergencja bądź jest ona statystycznie nieistotna. Natomiast w odniesieniu do rozmiarów zasobu mieszkaniowego rynki regionalne podlegają zjawisku dywergencji

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/e21.2018.3.04 ; oai:dbc.wroc.pl:66273

Language:

pol

Relation:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2018, Nr 3 (19)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information