Object structure
Title:

Wymiana czarnorynkowa w erze cyfrowej

Group publication title:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century

Title in english:

Black market exchange in the digital age

Creator:

Brol, Marcin

Subject and Keywords:

czarny rynek ; internet ; gospodarka sieciowa ; black market ; network economy

Description:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2018, Nr 3 (19), s. 26-36

Abstrakt:

W artykule podjęty został problem funkcjonowania czarnego rynku w gospodarce sieciowej. Niektóre cechy Internetu, takie jak: względna anonimowość, możliwość maskowania połączeń, a także asynchroniczność interakcji, powodują, że w wielu przypadkach sprzyjać on może rozwojowi czarnego rynku. Celem opracowania jest zatem wskazanie istoty czarnego rynku i prawidłowości związanych z jego funkcjonowaniem w gospodarce opartej na sieciach komputerowych. Realizacja założonego celu wymaga w pierwszej kolejności przedstawienia teorii czarnego rynku oraz kształtowania cen czarnorynkowych, a następnie omówienia istoty gospodarki sieciowej. Na tej podstawie, przy uwzględnieniu własnych obserwacji, opisany został mechanizm funkcjonowania czarnego rynku w gospodarce sieciowej. W artykule przedstawiono też skalę wymiany czarnorynkowej przede wszystkim w przypadku nielicencjonowanego obrotu dobrami wirtualnymi oraz substancjami psychoaktywnymi. We wnioskach wskazane zostały przyczyny rozwoju nielegalnego rynku w sieci Internetu. Są to przede wszystkim: niskie koszty reprodukcji dóbr wirtualnych, rozwój technik maskowania, możliwość wykorzystania kryptowalut, a także rozproszenie popytu i podaży

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/e21.2018.3.02

Language:

pol

Relation:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2018, Nr 3 (19)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: